Clock-Time

Mt 16:13-19

/ 960 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên (Mt 16:13-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai ngài được coi là trụ cột của Giáo hội. Chúng ta chiêm ngắm hai con người đều được Chúa gọi và chọn, cho dù các ngài có hoàn cảnh xuất thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều quan trọng là các ngài đều có chung một lòng yêu mến Đức Giêsu cách nồng nhiệt.
/ 1461 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Thường Niên VII (Mt 16:13-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Đức Giêsu đặt câu hỏi đó với các môn đệ: “Dân chúng nói Thầy là ai?”. Đây cũng là một câu hỏi rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng cho Đức Giêsu, mà là quan trọng đối với các môn đệ, đối với người được hỏi. Đức Giêsu không hỏi điều đó vì lợi ích của mình mà vì lợi ích của các môn đệ.