Clock-Time

Mt 17: 1-9

/ 1497 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 1-9: Sự hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor là dấu chỉ của niềm hy vọng và cũng là lời mời gọi chúng ta bước vào cuộc hành trình trở về với chính mình, một thụ tạo được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, và được trao ban cho sự sống thần linh...
/ 1732 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường niên A - Chúa Hiển Dung

Tin Mừng Mt 17: 1-9: Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy mặt sáng của Người trước, qua việc tỏ cho các ngài thấy dung mạo sáng láng vinh hiển của Người, tỏ cho các ngài thấy Người là “Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha” ...
/ 1072 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường niên A - Hãy lắng nghe lời Người

Tin Mừng Mt 17: 1-9: Cả ba Tin Mừng nhất lãm đều đề cập đến biến cố biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu tại núi Tabor. Với một sự tương đồng đáng chú ý, cả ba đều kể lại biến cố này sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế...