Clock-Time

Mt 17: 1-9

/ 177 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Mây | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Mây có biểu trưng kép tích cực hay tiêu cực, do góc độ kép lợi hay hại của nó. Nhưng mây đối nghịch với vực thẳm, nên nó được đặt sóng đôi với trời, người ta không vươn tới được. Độ cao của mây có thể dùng để diễn tả sự cao cả của lòng trung thành và sự kiên định của Thiên Chúa. Đàng khác, tính chất phù du và quá độ của mây cũng được dùng như hình ảnh sự xuất hiện của địch quân hung hãn, bất chợt.
/ 1121 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 17: 1-9: Vinh quang này làm cho các môn đệ ngây ngất, chỉ muốn sống mãi trên núi với Chúa mà thôi. Chính thánh Phêrô xác nhận điều này: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia”
/ 1122 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 153: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A Hot

MMCD 153: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A, Mt 17: 1–9, Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 1349 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A - Hãy Nghe Lời Người

Tin mừng Mt 17: 1-9: Lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới và để Thánh Thần Thiên Chúa canh tân đến tận tâm hồn chúng ta.
/ 1172 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mùa Chay Biến Đổi Tâm Hồn - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 17: 1-9: “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”
/ 979 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 1-9: Trang Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang của Người cho các Tông đồ để củng cố niềm tin nơi các ông.