Clock-Time

Mt 17: 14-20

/ 1591 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 14-20: Lời của Chúa Giêsu: “Nếu các con có lòng tin… thì chẳng có gì các con không làm được", mời gọi chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình, để luôn chỉ biết cậy dựa vào Chúa mà thôi, bởi “không có ơn Chúa, con người không thể làm được gì”
/ 1514 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 14-20: Suy ngắm trang Tin Mừng hôm nay, hình ảnh của người cha đến cầu xin Chúa Giêsu cứu giúp con trai mình thật cảm động. Ông quỳ xuống và van xin, kể lể hoàn cảnh của mình cũng như tình trạng bệnh tật của con trai cho Chúa Giêsu.