Clock-Time

Mt 17: 22-27

/ 1174 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiêm Nhường Đứng Lên - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên B

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Thất vọng là tội duy nhất mà Thiên Chúa không thể tha thứ. Hãy cố gắng học sống khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa gởi cho ta.

/ 1510 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Bài học từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi hoàn thành bổn phận Kitô hữu mà còn thi hành bổn phận công dân của mình, để điều đó không gây vấp ngã cho người khác, nhất là trong việc sống tinh thần Công giáo cách trọn vẹn hơn.

/ 1361 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên A - Chọn Thiên Chúa hay con người

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Trang Tin Mừng hôm nay chia làm hai phần rõ rệt, phần đầu chỉ gồm hai câu vắn gọn, Thánh sử Matthêu nêu bật nội dung tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai của Chúa Giêsu...