Clock-Time

Mt 18: 21-35

/ 1154 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-35: Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách...
/ 1856 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-35: Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách...