Clock-Time

Mt 18: 12-14

/ 930 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 17-26: Khi mặc khải niềm vui của Nước Trời đón nhận một con chiên trở về, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng: không phải Thiên Chúa thích số nhỏ, nhưng với số nhỏ Ngài có sự quan tâm đặc biệt. Một sự quan tâm vô điều kiện.

/ 651 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 18: 12-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên để trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và niềm vui vì tội nhân trở về...
/ 1074 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 18: 12-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên để trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và niềm vui vì tội nhân trở về...
/ 1531 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 17-26: Chúa Giêsu dạy người ta ăn ngay, ở lành, sống công chính, tôn trọng sự thật và yêu thương nhau. Chúa Giêsu làm gương cho dân. Người chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và bênh vực quyền lợi kẻ yếu hèn. Những việc làm này những người Pharisêu, Biệt phái hay luật sĩ chẳng thể nào làm được. Tại sao, họ không làm được?...