Clock-Time

Mt 18: 15-20

/ 807 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C - Can Đảm Làm Chứng Cho Chúa Kitô Như Thánh Macximilianô Kônbê

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Đức Giêsu liền nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Điều đó cho thấy rằng: tha thứ triền miên, tha thứ không giới hạn…
/ 439 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay, Người buộc chúng ta phải làm hết sức mình để sửa lỗi cho nhau. Điều này đòi hỏi những phần tử sống trong cộng đoàn phải lưu tâm đến vấn đề không được để một ai hư mất, nghĩa là phải tích cực đóng góp phần mình vào công việc giúp đỡ lẫn nhau sống hoàn thiện...
/ 922 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy thánh Phêrô đặt giới hạn của lòng tha thứ: “Thưa Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải bảy lần không?”
/ 1111 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay, Người buộc chúng ta phải làm hết sức mình để sửa lỗi cho nhau. Điều này đòi hỏi những phần tử sống trong cộng đoàn phải lưu tâm đến vấn đề không được để một ai hư mất, nghĩa là phải tích cực đóng góp phần mình vào công việc giúp đỡ lẫn nhau sống hoàn thiện...
/ 1070 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Thánh sử Mátthêu thuật lại lời hướng dẫn của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi xưa, cũng là cho chúng ta hôm nay về sự tế nhị góp ý, giúp nhau xây dựng đời sống hoàn thiện “như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (x. Mt 5, 48): “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18, 15)...
/ 1209 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên A - Chuyện khó làm

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Lời Chúa hôm nay cho ta phương thức về cách sửa lỗi anh em mình. Sửa lỗi cho người khác quả là điều không dễ, vì, hoặc ta viện lý “tôi là ai mà dám làm điều đó?”, hoặc thái độ lạnh cảm “đâu can gì đến tôi”, hoặc sợ “làm ơn mắc oán”, hoặc lên mặt sửa lỗi một cách quá đáng để rồi nhấn chìm người anh em của mình!...