Clock-Time

Mt 18: 21-19: 1

/ 900 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-19: : Trước giới hạn của lòng tha thứ mà thánh Phêrô tự đặt ra, Chúa dạy ta hãy tha thứ đến cùng: “Thầy không bảo anh phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. “Bảy mươi lần bảy” chỉ là con số tượng trưng để nói đến sự tha thứ liên tục, tha mãi, tha hoài, tha không bao giờ ngưng.

/ 1458 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-19: : Ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18, 21) hàm nghĩa sự viên mãn, tròn đầy....