Clock-Time

Mt 18: 21-35

/ 454 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 21-35:  Dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta phải hiểu theo một cách khác, đó là sự tha thứ đó phải nhìn trong tương quan cả hai bên. Nghĩa là chúng ta đặt mình vào vai người có tội và cả vai người ban ơn, giống như ông vua cư xử với đầy tớ và đầy tớ cư xử với kẻ khác mắc nợ mình.
/ 2209 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 37 - Cho Con Trái Tim Của Chúa (CNTN-24A) Hot

Tin Mừng Mt 18: 21-35, CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Ca khúc: Cho Con Trái Tim Của Chúa, Nhạc và lời: Đinh Công Huỳnh, Trình bày: Sr M. Cecilia Trần Thị Mỹ Lệ - Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
/ 1219 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 18: 21-35: Trong đoạn văn này, Chúa Giêsu nhấn ngạnh đến việc thường xuyên tha thứ, chứ không đến các điều kiện cụ thể để được thứ tha. Nhưng trong đoạn song song Lc 17, 3-4, Người lại bắt việc tha thứ lệ thuộc lòng hối cải. Tại sao đòi buộc điều kiện cụ thể ấy?...
/ 1569 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 21-35: Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường niên năm A hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Người mời gọi chúng ta tha thứ không chỉ bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy...
/ 1873 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tha Thứ không biên giới - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 18: 21-35: Tin Mừng hôm nay thuật lại: “Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”...
/ 1337 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 18: 21-35: Tin Mừng tuần trước, Chúa Giêsu dạy hãy sửa lỗi cho nhau. Tin Mừng tuần này, Chúa dạy hãy tha thứ. Góp ý xây dựng là một nét đẹp của tình yêu. Tha thứ là mùa xuân của tình yêu...
/ 1213 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tha Thứ Thật Thà - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 18: 21-35: Trang Tin Mừng hôm nay phải nói rằng đúng là: Trong cuộc đời của mỗi ngày chúng ta hai chữ thôi!  Nhưng rất khó làm đó là: Hai chữ tha thứ...