Clock-Time

Mt 18: 21-35

/ 477 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Ba Tuần III Mùa Chay (Mt 18:21-35) | Giáo Phận Phú Cường

Tha thứ không giới hạn, vì tình yêu của Cha đối với ta không giới hạn. Ta nên khiêm tốn nhìn nhận sự tha thứ ấy.có thể quá sức loài người, nhưng ân sủng của Đức Kitô còn mạnh hơn. Khi Đức Kitô đòi hỏi ta phải tha thứ, là Người ban sức lực và nhất là Người hằng nghe tiếng ta cầu nguyện. Khi ta xin Chúa ban sức mạnh để tha thứ, tức là nhờ ơn Người, lòng ta đã bắt đầu thứ tha rồi... 

/ 683 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Chay B

Tin mừng Mt 18: 21-35: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nhấn mạnh chủ đề "lòng thương xót". Thứ tha, thương xót, tha cho những người mắc nợ chúng ta, dẹp bỏ tranh chấp, cải thiện các liên hệ…