Clock-Time

Mt 19: 13-15

/ 1603 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 13-15: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Trời thuộc về ai giống như chúng”...
/ 1071 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên B

Tin mừng Mt 19: 13-15: Dù đôi khi thái độ đó giúp ta nên thận trọng, nhưng không được quên bỏ câu nói của Đức Giêsu trong Tin Mừng. Nại cớ tôn trọng "tự do khi trẻ lớn khôn", nhưng thực sự lại không xảy ra trường hợp, người ta thường tác động mạnh trên tự do của trẻ nhỏ nghịch chiều hướng của chúng...
/ 1688 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên A - Trở nên nhỏ bé

Tin Mừng Mt 19: 13-15: Chúa mong muốn những người theo Ngài có được tâm hồn như chúng để đón nhận Tin Mừng, để gia nhập vào Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, những ai không có tâm hồn đơn sơ, trong sạch thì không thể vào được Nước Trời...
/ 1193 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 19: 13-15: Dù đôi khi thái độ đó giúp ta nên thận trọng, nhưng không được quên bỏ câu nói của Đức Giêsu trong Tin Mừng. Nại cớ tôn trọng "tự do khi trẻ lớn khôn", nhưng thực sự lại không xảy ra trường hợp, người ta thường tác động mạnh trên tự do của trẻ nhỏ nghịch chiều hướng của chúng...
/ 1420 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 13-15: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Trời thuộc về ai giống như chúng”...