Clock-Time

Mt 19: 16-22

/ 1239 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 16-22: Tin Mừng này là một dụ ngôn nói về sự thánh thiện đích thực mà Chúa Giêsu muốn đề ra cho chúng ta. Ý nghĩ của người thanh niên giàu có rất phổ biến, nhất là nơi những người biệt phái và luật sĩ giàu có trong xã hội. Họ giản lược cuộc sống đạo vào những giới luật mà họ phải tuân giữ cách máy móc...
/ 1033 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên A - Bán tất cả những gì mình có

Tin Mừng Mt 19: 16-22: Trang Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện thực tế về Nước Trời và được ví như Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần, đó là nội dung chính của công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thấy những thái độ đáp trả khác nhau của mỗi người khi nghe Tin Mừng này. Người thanh niên trong Tin Mừng cũng là hình ảnh của chúng ta trong đời sống thường ngày hôm nay...
/ 1017 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên A - Bán tất cả những gì mình có

Tin Mừng Mt 19: 16-22: Trang Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện thực tế về Nước Trời và được ví như Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần, đó là nội dung chính của công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thấy những thái độ đáp trả khác nhau của mỗi người khi nghe Tin Mừng này. Người thanh niên trong Tin Mừng cũng là hình ảnh của chúng ta trong đời sống thường ngày hôm nay...