Clock-Time

Mt 19: 23-30

/ 821 / Suy Niệm Hằng Ngày

Giá trị Tin mừng - Thứ Ba Tuần XX Thường Niên B

Tin Mừng Mt 19: 23-30: Lời của Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay gây sốc không những cho người nghe lúc bấy giờ (các môn đệ vô cùng sửng sốt) mà gây sốc cho rất nhiều người trong mọi thời đại: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào ...

/ 949 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 23-30: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Lắng nghe sứ điệp lời Chúa này, không chỉ chính các môn đệ của Chúa đã hoang mang ngỡ ngàng và tự hỏi "vậy thì ai có thể được cứu ...

/ 728 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 19: 23-30: Bài Tin-Mừng hôm nay gồm phần trình bày về người giàu có khó vào Nước-Trời và phần nói về phần thưởng dành cho những ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê Su......

/ 718 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 23-30: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Một lời nói khắt khe, khó nghe, vì đây là cách nói theo thể phóng đại của vùng Cận Đông. Nhưng sự thật vẫn rõ ràng là trong thực tế không bao giờ con ...

/ 677 / Chú Giải Kinh Thánh