Clock-Time

Mt 19:3-12

/ 1179 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên

Tình yêu đối với tha nhân thì được đo lường bằng tình yêu đối với chính mình, bởi vì bất cứ ai biết rằng mình được Chúa yêu thì cũng sẽ yêu chính bản thân mình. như vậy yêu tha nhân cũng bằng chính tình yêu đối với bản thân mình.