Clock-Time

Mt 2: 1-12

/ 1308 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 1-12 Chính qua cách sống của người Ki-tô hữu, là người có Chúa Ki-tô, sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa.

/ 1818 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh sao lạ - Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mt 2:1-12: Các đạo sĩ lên đường và đã gặp Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát chân lý nên đêm đêm họ không ngừng quan sát bầu trời tìm kiếm ánh sao, vì thế cả một bầu trời bao la, chỉ một ánh sao lạ xuất hiện...
/ 1501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Ta - Ta Tỏ Mình Ra Cho Người Xung Quanh - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện... Tuy nhiên không phải ai cũng gặp được Chúa.

/ 1603 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2:1-12: Khi đến thủ đô Giêrusalem, ba đạo sĩ dừng lại tại cung điện vua Hêrôđê để tìm Hài Nhi vì ngỡ rằng, Thiên Chúa làm người phải sinh ra ở nơi sang trọng, đài cát. Nhưng không, Thiên Chúa làm người, Người chẳng màn chi đến vinh hoa trần thế, chẳng thèm một chút bã phù hoa.

/ 2168 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2:1-12: Lễ Hiển Linh tức là lễ Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Đại diện cho dân ngoại là ba nhà đạo sĩ phương Đông. Ba ông nhận ra ánh sao trên bầu trời và vội vã lên đường đi tìm Con Thiên Chúa vừa giáng sinh...
/ 2607 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh sao lạ - Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mt 2:1-12: Các đạo sĩ lên đường và đã gặp Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát chân lý nên đêm đêm họ không ngừng quan sát bầu trời tìm kiếm ánh sao, vì thế cả một bầu trời bao la, chỉ một ánh sao lạ xuất hiện...
/ 1935 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nhận biết và tin thờ Chúa như các nhà đạo sĩ - Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mt 2:1-12: Hôm nay, ở Bêlem xuất hiện những nhân vật lạ. Họ từ xa đến và đang phủ phục bái thờ một Hài Nhi đơn sơ nhỏ bé và nghèo nàn; rồi họ lấy lễ vật để dâng lên Ngài như dâng lên một vị vua uy quyền đáng tôn kính. Họ là ai? Họ đã thấy gì?...