Clock-Time

Mt 20: 1-16

/ 746 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng quảng đại của Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 20: 1-16: Dụ ngôn người thợ làm vườn nho của chúa nhật XXV thường niên cũng đặt trong ý nghĩa trên. Qua dụ ngôn này chúa Giêsu muốn dạy cho ta biết về lòng quảng đại của Thiên Chúa, cũng như Chúa đang nhắn ...

/ 830 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng tốt của Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 20: 1-16: Dụ ngôn “ thợ làm vườn nho” với hình ảnh ông chủ vườn nho năm lần đi kiếm người làm vườn vào những thời điểm khác nhau chứa đựng một huấn giáo thiêng liêng: lòng quảng đại vượt trên lẽ công bình,Thiên Chúa kêu gọi mọi người vào ...

/ 1448 / Suy Niệm Chúa Nhật

Người thợ giờ thứ mười một - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 20: 1-16: Dụ ngôn này trở nên hết sức khác thường với việc ông chủ ra lệnh trả công cho người làm cuối trước. Những người thợ giờ thứ mười một (5 giờ chiều) chỉ làm có một tiếng, được trả một quan tiền. Điều này hẳn tạo ra niềm hy vọng ...