Clock-Time

Mt 20: 1-16

/ 1153 / Suy Niệm Chúa Nhật

Niềm vui nẩy sinh từ sự xẻ chia - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 20: 1-16: Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)...
/ 863 / Suy Niệm Chúa Nhật

Phải chăng Thiên Chúa quá bất công - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 20: 1-16: Bài Tin Mừng hôm nay lại đưa ra một nghịch lý khi Đức Giêsu kể dụ ngôn ông chủ vườn nho trả lương cho những người làm công: ông chủ này không tính đến chuyện thợ làm thuê có chuyên môn hay nghiệp dư, cũng không kể đến chuyện giờ giấc của người làm. ..