Clock-Time

Mt 20: 1-16a

/ 664 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 20: 1-16a: Dụ ngôn những "người thợ giờ thứ Mười Một" rất thời danh. Chỉ mình Mát-thêu đã kể lại dụ ngôn đó. Để giải thích dụ ngôn, ta đừng quên quy luật sơ đẳng sau đây:..
/ 995 / Suy Niệm Hằng Ngày

Con đến trước Tòa Nữ Vương - Thứ Tư Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 20: 1-16a: Dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để trình bày giáo lý của Ngài cho dân chúng được các nhà chú giải xếp thành hai loại: tỷ dụ và dụ ngôn. Loại tỷ dụ là thể văn mà toàn bộ những chi tiết đều mang ý nghĩa nòng cốt, còn các chi tiết phụ chỉ làm cho câu truyện thêm thú vị và khiến người đọc quan tâm chú ý đến ý chính mà thôi...
/ 974 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 1-16a: Qua dụ ngôn những người thợ được mời gọi làm việc vườn nho cho một ông chủ, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học cho cuộc sống “Đừng ghen tỵ, hãy chú tâm chu toàn nhiệm vụ mình”...
/ 957 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 20: 1-16a: Dụ ngôn những "người thợ giờ thứ Mười Một" rất thời danh. Chỉ mình Mát-thêu đã kể lại dụ ngôn đó. Để giải thích dụ ngôn, ta đừng quên quy luật sơ đẳng sau đây:..
/ 1168 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 1-16a: Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta biết rằng, cấu trúc thế giới chỉ có thể thành công dựa trên nền tảng tình yêu. Tình yêu đó được diễn tả qua cách ứng xử của người chủ vườn nho.
/ 1084 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên A - Chúa công bằng

Tin mừng Mt 20: 1-16a: Dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để trình bày giáo lý của Ngài cho dân chúng được các nhà chú giải xếp thành hai loại: tỷ dụ và dụ ngôn. Loại tỷ dụ là thể văn mà toàn bộ những chi tiết đều mang ý nghĩa nòng cốt, còn các chi tiết phụ chỉ làm cho câu truyện thêm thú vị và khiến người đọc quan tâm chú ý đến ý chính mà thôi...