Clock-Time

Mt 20: 20-28

/ 312 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 20: 20-28: Thánh Gia-cô-bê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược lại với vai trò và tinh thần của người Tông Đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa...
/ 572 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28:  Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay được đọc trong ngày lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ. Thánh nhân cùng với các Tông đồ khác, là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn để bước theo Người trên hành trình loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người.
/ 942 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 20: 20-28: Thánh Gia-cô-bê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược lại với vai trò và tinh thần của người Tông Đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa...
/ 817 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28: Chúa đã nhắc lại cho các ông hiểu: “Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho anh em”...