Clock-Time

Mt 2:1-12

/ 1285 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

Lễ Hiển Linh là lễ của tất cả những người không biết Đức Giêsu, của tất cả những người có niềm tin khác với chúng ta. Và Thiên Chúa yêu mến họ, soi  sáng cho họ, Thiên Chúa dùng ân điển vô hình để lôi kéo họ đến với Người. Nhưng, chúng ta, chúng ta phê phán họ như thế nào?...

/ 4585 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 239 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A | Mt 2: 1 - 12 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC Hot

Muối Men Cho Đời 239 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A | Mt 2: 1 - 12 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

/ 534 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Dấu chỉ, các loại - Chúa Hiển Linh A (Mt 2:1-12) - Từ ngữ Kinh Thánh

Dấu chỉ là những biến cố lạ lùng, hiện tượng siêu nhiên hay những việc thường ngày có một ý nghĩa đặc biệt. Đây là từ Tin Mừng theo thánh Gioan dùng để chỉ các phép lạ Chúa Giêsu Kitô thực hiện.
/ 1007 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 145: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Hot

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2: 1-12, Muối Men Cho đời 145, Lm. Antôn Hà Văn Minh