Clock-Time

Mt 21: 28-32

/ 490 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hoán Cải Nội Tâm Đích Thực - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Lời hứa không bao giơ có thể thay thế việc làm, và lời nói hoa mỹ không bao giờ thay thế được những nghĩa cử. 
/ 356 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lời Nói Đi Đôi Với Việc Làm - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Lời hứa không bao giơ có thể thay thế việc làm, và lời nói hoa mỹ không bao giờ thay thế được những nghĩa cử. 
/ 294 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn hai người con, để trình bày về đời sống đạo đức đích thực, được thể hiện qua việc làm chứ không phải chỉ bằng lời nói suông.
/ 429 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải cho chúng ta về bài học nhân bản - bài học giữ lời hứa.