Clock-Time

Mt 21: 33-43

/ 1874 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43: Bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi...
/ 1656 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chăm sóc vườn nho - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 21: 33-43: Tin Mừng Matthêu chương 21 kể: sau cuộc đối thoại với những kẻ tự bưng tai, che mắt, bịt miệng, Chúa Giêsu lay tỉnh họ bằng ba dụ ngôn: “Hai người con”, “Những tá điền sát nhân” và “Dụ ngôn tiệc cưới” để vạch trần tâm địa của họ và cho họ biết cái gì chờ họ ở cuối con đường họ đang đi...
/ 2889 / Suy Niệm Chúa Nhật

Những tá điền sát nhân - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 21: 33-43: Dụ ngôn những người tá điền sát nhân (Mt 21,33-43) là một trong ba dụ ngôn Ðức Giêsu dùng để đối đáp với nhóm người tới hạch hỏi Người trong khi Người đang giảng dạy dân chúng nơi Ðền Thờ. Ðó là nhóm thượng tế và kỳ mục trong dân..
/ 1225 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đừng trở thánh sát nhân - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 21: 33-43: Chúng ta thấy trong cái hành trình đi rao giảng Tin Mừng của mình, Chúa Giêsu rất thích dùng cái dụ ngôn . Chúng ta thấy các ngôn ngữ của dụ ngôn rất là đơn sơ...