Clock-Time

Mt 22: 1-10

/ 1721 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-10: Với dụ ngôn "tiệc cưới", thì đoạn Tin Mừng này muốn khép lại những thắc mắc hay nói đúng hơn là những hạch hỏi mà các thượng tế và kỳ lão trong dân Do Thái đã đặt ra để nhằm "triệt hạ" Chúa Giêsu, bởi vì họ sợ Chúa Giêsu sẽ có ảnh hưởng lớn đối với dân Do Thái...
/ 1421 / Suy Niệm Chúa Nhật

Luyện tâm hồn - Chọn y phục lễ cưới - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-10: Và rồi khi người ta không cảm nhận được Tin Mừng, người ta sẽ cảm thấy Tin Mừng nó đắng đó! Như Lời Chúa, đôi khi con đọc Tin Mừng, con không dám nói gì cả! « khốn cho các ngươi là những đồ biệt phái và luật sĩ, như mồ mã tô vôi.»...
/ 1740 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tiệc Cưới Nước Trời - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-10: Dụ ngôn Tiệc Cưới trong bài Tin Mừng hôm nay có hai chủ ý: Chủ ý thứ nhất: Ơn cứu độ hay Nước Trời ưu tiên dành cho người Do Thái, nhưng người Do Thái đã tỏ ra hờ hững, bất xứng với sự ưu tiên ấy, vì thế, sự ưu tiên ấy đã được trao cho các dân tộc khác...