Clock-Time

Mt 22: 1-14

/ 1885 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn của đoạn Tin Mừng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương và quãng đại với tất cả mọi người. Ngài luôn dọn sẵn những bữa ăn trang trọng để thiết đãi con người, đó chính là bữa ăn hạnh phúc, bữa ăn của ơn cứu độ.
/ 2260 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: “Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Thiên Chúa nhân lành luôn yêu thương mời gọi hết mọi người chúng ta vào hưởng hạnh phúc Nước Thiên Chúa, như vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mời mọi thực khách đến dự...
/ 2278 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tiệc cưới Nước Trời - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn tiệc cưới và chiếc áo cưới trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy một trong những tâm tình cơ bản nhất của Kitô giáo, đó là hân hoan, vui mừng. Kitô giáo thiết yếu là đạo của Tin Mừng...
/ 2062 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cần có y phục xứng hợp - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-10: Hôm nay, bài Tin Mừng cũng trình thuật câu chuyện Đức Vua mở tiệc cưới cho Hoàng Tử. Một đám cưới rất đặc biệt cho cả người thiết đãi lẫn khách dự tiệc! Cách hành xử của Vua cũng như quan khách cũng rất khác thường!...