Clock-Time

Mt 22: 34-40

/ 1784 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 34-40:  Chúa Giêsu đã dạy khi người thông luật đến hỏi Người về điều răn nào là trọng nhất, Chúa Giêsu đã khẳng định ngay, đó là giới răn: “Mến Chúa yêu người”.
/ 1408 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 22: 34-40: Ý nghĩa của lề luật là làm thăng tiến mối tương quan tình yêu giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Có như thế thì lề luật không còn là gánh nặng, nhưng lại là phương thế để chúng ta được sống hạnh phúc, bình an trong tình Chúa, tình người.
/ 2019 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 34-40: Tin Mừng theo Thánh Mátthêu mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại việc một luật sĩ trong nhóm Pharisêu muốn đặt Chúa Giêsu vào tình huống khó xử khi hỏi Người: “Trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”...
/ 2391 / Suy Niệm Chúa Nhật

Yêu thương - Con đường dẫn tới sự sống - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Qua đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, chúng ta hiểu rằng nền tảng sống đức tin của chúng ta được xây dựng trên luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã minh định với các luật sĩ và biệt phái. Quả thật, đức tin không có việc làm là đức tin chết..
/ 2700 / Suy Niệm Chúa Nhật

​​​​​​​Giới Răn Trọng Nhất - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Chúa Giêsu đã trả lời rằng: ”Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Còn giới răn  thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình ngươi”...
/ 2050 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cốt lõi của luật là lòng mến - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Hôm nay, Đức Giêsu nói đến một thứ tình yêu hoàn hảo và phong phú. Hoàn hảo là vì khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì chúng ta sẽ được kín múc nguồn lực để yêu mến tất cả mọi người không trừ ai. Phong phú vì: “Giới hạn của tình yêu là không có giới hạn nào” (thánh Augustinô)...
/ 1582 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất, và là điều răn thứ nhất...
/ 1459 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 22: 34-40: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”, đó là điểm độc đáo của Đức Giêsu trong sứ mạng của Người là Đấng đang kiện toàn lề luật...