Clock-Time

Mt 23: 1-12

/ 1036 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong đoạn Tin-Mừng này, qua sự khiển trách các luật sĩ và những người biệt phái, Chúa Giê-su muốn lưu ý chúng ta phải tránh sự không hợp lý và tính khoe khoang.
/ 1125 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 1-12: Chúa Giêsu không vị nể những kẻ giả hình. Các kinh sư và biệt phái rất nhiều lần bị Chúa Giêsu nêu rõ cho các môn đệ của Chúa biết phải đề phòng lối sống của họ...
/ 1291 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiên nhường tư hạ - Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên B

Tin Mừng  Mt 23: 1-12: Trang Tin Mừng ta vừa nghe đây gồm hai phần: phần đầu ghi lại những lời Chúa Giêsu nhận xét về các kinh sư và những người Pharisiêu; phần sau ghi lại những lời Chúa Giêsu dạy dỗ đám đông và các môn đệ...
/ 2182 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 44 - Tấm Lòng Khiêm Cung (CN XXXI-TNA) Hot

Tin mừng Mt 23: 1-12, Chia sẻ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm, Ca khúc: Tấm Lòng Khiêm Cung, Sáng tác: Đinh Công Huỳnh, Trình bày: Sr. Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương
/ 1020 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

 Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Matthêu ghi lại việc Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng và các môn đệ qua việc cảnh giác trước những gương xấu của biệt phái và việc khuyên nhủ các môn đệ và dân chúng phải có tinh thần khiêm nhường trong khi thi hành nhiệm vụ của mình...
/ 1184 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23: 1-12: Chúa Giêsu lên án gay gắt các kinh sư và những người thuộc nhóm Biệt phái. Như thế không có nghĩa là Chúa Giêsu lên án sự hiện hữu của những nhóm người này, hay là Chúa muốn phá đổ phẩm trật trong Giáo Hội...
/ 1420 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đừng giả hình - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 23: 1-12: Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta, và Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì đó, đừng noi theo hành vi của họ, đừng noi theo cách sống của họ, bởi vì cái lời nói của họ và cái cách sống của người biệt phái và luật sĩ nó trái ngược nhau...
/ 1501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Pharisêu Giả Hình - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 23: 1-12: Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến những người Pharisêu. Họ là những người có địa vị trong xã hội và có tầm ảnh hưởng khá rộng nhưng Đức Giêsu đã nặng lời khiển trách họ. Vậy, Đức Giêsu đã khiển trách những người Pharisêu về chuyện gì? Chính là sự dối trá của họ...