Clock-Time

Mt 23: 13-22

/ 2150 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào...
/ 1783 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo con đường chịu đau khổ như thánh Mônica - Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên B

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Trang Tin Mừng hôm nay làm cho ta cảm nhận được có thể là chính ta vì Chúa Giêsu đã dám chọc thẳng vào khối u trầm kha của giới kinh sư – pharisêu Dothái, đó là thói giả hình...
/ 1807 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Nếu hiểu theo nghĩa đen, làm gì hôm nay còn có “kinh sư và Pharisêu”. Nhưng có lần Chúa nói “các con hãy tránh xa men luật sĩ và biệt phái”. Nghĩa là tránh lối sống đạo đức giả hình. Mỗi người chúng ta cần xét lại lòng đạo đức của mỗi người và gia đình chúng ta...
/ 1754 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A - Đừng giả hình

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Trang Tin Mừng hôm nay làm cho ta cảm nhận được có thể là chính ta vì Chúa Giêsu đã dám chọc thẳng vào khối u trầm kha của giới kinh sư – pharisêu Dothái, đó là thói giả hình...
/ 1823 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta những lời trách móc của Chúa Giêsu về thói giả hình của các luật sĩ, biệt phái trong dân Do thái. Họ là những người hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết luật Chúa. Họ là những thầy dậy của cộng đoàn...