Clock-Time

Mt 23: 23-26

/ 1843 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng nản lòng, hãy quay về như Augustino - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 23, 23-26: Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính một vị thánh có thể nói là “rất khác” với các đấng thánh bình thường. Ngài là một con người lêu lổng, phóng túng, ăn chơi trác táng, ngang tàng, khó dạy…
/ 1289 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Rõ ràng, đó là vì thái độ sống giả hình, gian dối của họ. Các kinh sư, các người Pharisêu được xem là những thành phần được trọng vọng trong đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ....