Clock-Time

Mt 23: 23-26

/ 356 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C

Tin mừng Mt 23, 23-26:  Bài Tin-Mừng hôm nay đề cập đến hai lời than trách về vấn đề nộp thuế và sự thanh sạch.
/ 831 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! 
/ 1602 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng nản lòng, hãy quay về như Augustino - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 23, 23-26: Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính một vị thánh có thể nói là “rất khác” với các đấng thánh bình thường. Ngài là một con người lêu lổng, phóng túng, ăn chơi trác táng, ngang tàng, khó dạy…
/ 622 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 23: 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thìa là, rau húng
/ 1147 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Rõ ràng, đó là vì thái độ sống giả hình, gian dối của họ. Các kinh sư, các người Pharisêu được xem là những thành phần được trọng vọng trong đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ....