Clock-Time

Mt 23: 27-32

/ 1374 / Suy Niệm Hằng Ngày

Muốn Nên Hoàn Thiện - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng Mt 23:27-32: Trang Tin Mừng trong ngày lễ Thánh Augustinô, ta thấy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sống theo vẻ bề ngoài, nhưng sống theo sự thật trong tương quan với chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, nhất là khi bố thí, cầu nguyện và ăn chay. 
/ 687 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng Mt 23:27-32:  Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su than trách các luật sĩ và biệt phái về tội giả hình : lo đạo đức bên ngoài mà không lo cho có tâm hồn đạo đức, đạo đức bằng môi miệng bên ngoài mà lòng đầy nhơ nhớp.
/ 941 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 23:27-32: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế...