Clock-Time

Mt 24: 37-44

/ 1437 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44: Bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay cho thấy: Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta biết Người sẽ Quang Lâm bất chợt và chụp bắt chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi những lo toan hằng ngày
/ 1035 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Để Sẵn Sàng Đón Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44 Ngày tận thế sẽ đến vào lúc bất ngờ, nên đòi người ta phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa. Như trong nạn lụt hồng thủy thời No-e: chỉ có gia đình No-e vì đã tỉnh thức và đóng tàu mới được cứu thoát.
/ 1459 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Chờ Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Với Chúa nhật I mùa Vọng, chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới. Năm phụng vụ được tổ chức như một chu kỳ hàng năm để tưởng niệm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và các ngày lễ của các Thánh.
/ 532 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dựa vào biến cố đại hồng thủy thời ông Noe để dậy chúng ta bài học phải tỉnh thức để sẵn sàng chờ đợi Chúa đến trong vinh quang .