Clock-Time

Mt 24: 42-51

/ 898 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B - Tỉnh Thức Đích Thực

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến… nên anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

/ 868 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Đoạn lời Chúa mà chúng ta suy niệm hôm nay là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người khi xưa, cũng như dành cho chúng ta hôm nay: các con hãy canh thức, hãy sẵn sàng!

/ 502 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 24: 42-51: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su kêu gọi mọi người phải tỉnh thức để chuẩn bị cho giờ Chúa đến với mỗi người, và chỉ vẽ cách thế phải tỉnh thức thế nào, Người đã trình bày dụ ngôn kẻ trộm và dụ ngôn người đầy tớ trung tín....
 

/ 856 / Chú Giải Kinh Thánh
/ 1030 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình.
/ 1119 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên A - Tỉnh thức đợi chờ

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay đề cập đến chuyện khôn - dại ở đời. Bằng một ví dụ cụ thể về câu chuyện mười trinh nữ đi dự tiệc cưới. Trong số đó có 5 cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Nhưng chỉ có “Top 5 cô khôn ngoan” đón được chàng rể và vào dự tiệc cưới...