Clock-Time

Mt 24: 42-51

/ 1235 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Đoạn lời Chúa mà chúng ta suy niệm hôm nay là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người khi xưa, cũng như dành cho chúng ta hôm nay: các con hãy canh thức, hãy sẵn sàng!

/ 1345 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình.
/ 1442 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên A - Tỉnh thức đợi chờ

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay đề cập đến chuyện khôn - dại ở đời. Bằng một ví dụ cụ thể về câu chuyện mười trinh nữ đi dự tiệc cưới. Trong số đó có 5 cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Nhưng chỉ có “Top 5 cô khôn ngoan” đón được chàng rể và vào dự tiệc cưới...