Clock-Time

Mt 25: 1-13

/ 901 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sẵn Sàng Như 5 Cô Khôn Ngoan - Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng  Mt 25:1-13: Cái khôn ngoan theo kiểu thế gian lại là cái dại dột đối với Thiên Chúa. Và cái dại dột của thế gian mới thật là cái khôn ngoan mà Thiên Chúa đòi hỏi.

/ 470 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C

Tin mừng Mt 25: 1-13: Dụ ngôn mười cô trinh nữ này kêu gọi chúng ta hãy nhiệt tình trong đức tin và can đảm trong sự chu toàn sứ mạng mà Thiên-Chúa trao phó cho chúng ta ngay cả trong gia đình, cộng đoàn, nghề nghiệp, họ đạo và xã hội chúng ta đang sống...
/ 1294 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 25: 1-13: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". Đây là sứ điệp quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu.

/ 1231 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên B - Cẩn Trọng Giờ Chúa Đến

Tin Mừng  Mt 25:1-13: Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay đề cập đến chuyện khôn - dại ở đời. Bằng một ví dụ cụ thể về câu chuyện mười trinh nữ đi dự tiệc cưới. Trong số đó có 5 cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Nhưng chỉ có “Top 5 cô khôn ngoan” đón được chàng rể và vào dự tiệc cưới...

/ 1064 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 25: 1-13: Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng: nếu như tỉnh thức và sẵn sàng là cung cách phải có của người môn đệ đích thực, thì kiên trì và trung tín là những đức tính không thể thiếu để người môn đệ giữ vững cung cách sống đó.

/ 572 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 25: 1-13: Dụ ngôn mười cô trinh nữ này kêu gọi chúng ta hãy nhiệt tình trong đức tin và can đảm trong sự chu toàn sứ mạng mà Thiên-Chúa trao phó cho chúng ta ngay cả trong gia đình, cộng đoàn, nghề nghiệp, họ đạo và xã hội chúng ta đang sống...
/ 1015 / Chú Giải Kinh Thánh