Clock-Time

Mt 25: 1-13

/ 1766 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 25: 1-13: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". Đây là sứ điệp quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu.

/ 1714 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên B - Cẩn Trọng Giờ Chúa Đến

Tin Mừng  Mt 25:1-13: Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay đề cập đến chuyện khôn - dại ở đời. Bằng một ví dụ cụ thể về câu chuyện mười trinh nữ đi dự tiệc cưới. Trong số đó có 5 cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Nhưng chỉ có “Top 5 cô khôn ngoan” đón được chàng rể và vào dự tiệc cưới...

/ 1471 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 25: 1-13: Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng: nếu như tỉnh thức và sẵn sàng là cung cách phải có của người môn đệ đích thực, thì kiên trì và trung tín là những đức tính không thể thiếu để người môn đệ giữ vững cung cách sống đó.

/ 1849 / Suy Niệm Hằng Ngày