Clock-Time

Mt 25: 14-30

/ 2437 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên B - Hãy Quảng Đại

Tin Mừng  Mt 25: 14-30: Người quản lý trung thành không chỉ biết cất giữ tài sản của chủ, mà còn biết sinh lợi nó theo ý chủ mình

/ 2200 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 25: 14-30: Người quản lý tốt và trung tín là biết dùng ơn Chúa cách hiệu quả. Ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào, địa vị nào

/ 2191 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 25: 14-30: Mỗi lần đọc và Suy niệm dụ ngôn này, tôi tự hỏi nén bạc Chúa trao cho tôi là gì? và tôi có làm sinh lợi cho Chúa được thêm nén nào không?...
/ 2592 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên A - Hãy sinh lợi những nén bạc Chúa trao

Tin Mừng  Mt 25: 14-30: Thiên Chúa cho ta nhiều hơn những gì ta xin. Ngài cho một cách quảng đại, không xẻn so tính toán. Và Chúa cũng dạy ta hãy cho đi như vậy. Dụ ngôn ông chủ và những nén bạc một lần nữa minh chứng cho lòng quảng đại của Thiên Chúa...