Clock-Time

Mt 25: 14-30

/ 1326 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ai Không Làm Việc Thì Cũng Đừng Ăn ! - Suy Niệm Mùng 3 Tết 2020

Tin mừng Mt 25: 14-30 "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.
/ 1734 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14-30: Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao ban những nén bạc, đặc biệt là đức tin. Như những người đầy tớ trong dụ ngôn, chúng ta phải phúc trình trước mặt Chúa về “những nén bạc và số lời” khi Người đến lần thứ hai.