Clock-Time

Mt 25: 31-46

/ 864 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nước của Đức Giêsu ở chốn nào? - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 25:  31-46: Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ngài là khởi đầu và cùng đích, là Anpha và Ômêga. Là Chủ Vũ Trụ; là Vua các vua, Chúa các chúa. Ngài làm Vua trong sự toàn thiện, hoàn mỹ...
/ 1187 / Suy Niệm Chúa Nhật

Vua Giêsu, vị thẩm phán - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 25:  31-46: Thánh Matthêu tường thuật quang cảnh ngày cánh chung, khi Chúa Giêsu tái giáng và Ngài phân xử, mọi người tốt xấu, lành dữ đều có mặt và được xét xử rõ ràng. Tiêu chuẩn để xét xử là tình yêu mỗi người thực hiện cho tha nhân...
/ 1126 / Suy Niệm Chúa Nhật

Vua tình yêu - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 25:  31-46: Ngày hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng, không phải mừng Vua của trần gian mà là Vua của Vũ trụ. Vị Vua này mang tên là Giêsu...