Clock-Time

Mt 28: 16-20

/ 984 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 16-20: Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh sau hết của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”.
/ 3482 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 28: 16-20: Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay một lần nữa quy tụ chúng ta quanh con người Đức Giêsu, “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất”...
/ 3365 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

Tin mừng Mt 28: 16-20: Trong việc loan báo tin mừng, Thiên Chúa cần chất lượng hơn là số lượng. Nhiều tấn muối lạc thì chỉ đáng vứt bỏ ra đường cho người ta chà đạp, còn một hạt muối mặn thì được trân quý vô cùng...
/ 2191 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lên Đường Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 28: 16-20: Ngày hôm nay, Chúa Nhật này được gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo. Giáo hội mời gọi chúng ta, ngày hôm nay, mỗi người trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái ơn gọi của mình là truyền giáo. Bởi vì bản chất của Giáo hội là truyền giáo...
/ 4100 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A

Tin mừng Mt 28: 16-20: Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay một lần nữa quy tụ chúng ta quanh con người Đức Giêsu, “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất”...