Clock-Time

Mt 28: 16-20

/ 659 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 16-20 Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo để cầu nguyện cho sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,9-18).

/ 549 / Suy Niệm Chúa Nhật

Truyền Giáo Trong Thế Giới Hôm Nay - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 28: 16-20 Trong bài Tin mừng của thánh Mát-thêu hôm nay, Đức Giê-su Phục Sinh hẹn các Tông đồ đến một ngọn núi tại miền Ga-li-lê. Ở đó sau khi tuyên bố được Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, Chúa Phục Sinh đã chỉ thị cho các Tông đồ đi khắp thế gian thâu nạp môn đồ cho Người, làm phép rửa cho họ “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”