Clock-Time

Mt 3: 1-12

/ 435 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Thời cơ và ơn cứu độ - Chúa Nhật tuần II mùa Vọng năm A (Mt 3:1-12)

Thiên Chúa chọn thời điểm chính xác trong công trình cứu độ nhân loại. Thật quan trọng việc nắm bắt thời cơ để lãnh nhận ơn cứu độ và để góp phần trao tặng ơn cứu độ cho tha nhân.
/ 329 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Nước Chúa đến gần - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng (Mt 3:1-12)

Nước Chúa đến trong con người nơi nào uy quyền vương giả của Thiên Chúa được nhìn nhận. Mặc dầu Thiên Chúa luôn là tối thượng, Kinh Thánh vẫn nhắm tới một “vương quốc” tương lai hay là “nước” cứu độ. Nước này đã đến trong Đức Kitô và sẽ đến với sự viên mãn của nó khi Chúa Giêsu Kitô lại đến.
/ 389 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Ông Gioan Tẩy Giả - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng năm A (Mt 3:1-12)

Gioan Tẩy Giả là con của Dacaria và Êlisabeth. Ông sinh khoảng sáu tháng trước Chúa Giêsu và có họ hàng với Người. Việc ông sinh ra được loan báo một cách lạ lùng, được ơn thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, lại có nếp sống khắc khổ. Ông có vai trò tiền hô và kêu gọi hoán cải
/ 1318 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - Lm Alfonsô

Sám hối và canh tân là việc làm tự trong thâm tâm con người, một cuộc biến đổi từ bên trong, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vì thế, khi thấy có một số đông người Biệt phái và văn nhân chỉ chú ý đến hình thức, cũng đến xin chịu phép rửa mà thiếu sự thực tâm, thì Gioan thẳng thắn bảo: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối.
/ 1601 / Suy Niệm Chúa Nhật

ĐÂU LÀ TÌNH TRẠNG TỘI LỖI CỦA TA? - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A (Mt 3: 1-12) - Lm Cao Nhất Huy

Gioan Tẩy Giả được xem là người dọn đường cho Chúa đến. Thế nên, nếu sứ điệp của Gioan Tẩy Giả là hoán cải: Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần (Mt 3: 2); thì, đó cũng là sứ điệp cơ bản quan trọng nhất của Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng của Ngài: “Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1: 15). Vậy, hoán cải là điều kiện cần thiết để con người có thể đón Chúa ngự đến. Tuy nhiên, để có thể bước vào hành trình hoán cải, thì trước tiên chúng ta phải nhận ra tình trạng tội lỗi của mình.

/ 1596 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Để đón Chúa, chúng ta phải sửa lại những con đường trong tâm hồn cho ngay thẳng, sạch đẹp. Nghĩa là tâm hồn ta phải luôn ngay thẳng, chính trực, không quanh co, gian dối, giả tạo… ngay thẳng là một trong những yếu tố chính yếu của sự công chính, thánh thiện. Thiết tưởng người Kitô hữu cần phải tạo cho mình một tư cách ngay thẳng chính trực, nói hay làm gì cũng phải ‘công minh chính đại’, “đường đường chính chính”, không lén lút, không quanh co.
/ 1021 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - GKGĐ Gp Phú Cường

Khi rao giảng về Đấng Cứu Thế trong hoang địa miền Giuđêa, mở đầu sứ điệp của mình, Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng hãy sám hối: “ Anh em hãy sám hối vì nước Trời đã gần đến” (c. 2) . Khi nói về nước Trời, Gioan Tẩy Giả muốn ám chỉ đến Đấng Cứu Thế - Đức Giêsu Kitô.
/ 570 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A (Mt 3,1-12)

Nếu ta đọc Mát-thêu như những người đọc ông ban đầu, không biết đến Tin Mừng Lu ca (trong đó Gioan Tẩ Giả đã choán hết thời thơ ấu của Đức Giêsu), thì mọi chuyện diễn ra ở đây như thể chúng ta đang chứng kiến một "khởi đầu tuyệt đối . Hồi ấy, Gioan Tẩy Giả đến". Giáo Hội sơ khai khi ấy bắt đầu Tin Mừng trực tiếp bằng hoạt động của Gioan Tẩy Giả (Cv 10,37 ; Mc 1,4 ; Ga 1,19). Những Tin Mừng thời thơ ấu chỉ được đưa vào sau này, như một thứ dẫn nhập thần học trước...