Clock-Time

Mt 3: 13-17

/ 1139 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Nhường Sẽ Được Chúa Cha Tôn Vinh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, và cũng là ngày khởi đầu Mùa Quanh Năm. Tin Mừng Mát-thêu cho thấy: Đức Giê-su khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc từ Ga-li-lê xuống miền Giu-đê và đến sông Gio-đan để xin ông Gio-an làm phép rửa cho.

/ 902 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thế Nào Là Một Kitô Hữu Đích Danh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng hôm nay cũng nhắc nhớ mọi người Kitô hữu chúng ta về Bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Qua bí tích này, con người từ trong tội lỗi đã được Chúa yêu thương cứu vớt và ban cho quyền làm con cái Chúa.

/ 1369 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu Liên Đới Với Con Người - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Mt 3: 13-17 Tin Mừng hôm nay kể lại : Gioan đang rao giảng Phép Rửa sám hối và loan báo một Đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông, "Ngài sẽ làm Phép Rửa bằng Thánh Thần".