Clock-Time

Mt 4: 1-11

/ 1609 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay A - Bắt Chước Chúa Để Chống Trả Cám Dỗ

Mt 1: 4-11:  Để cứu vớt loài người, Thiên Chúa Cha đã cho Ngôi Hai xuống thế, trở thành một Ađam mới, sửa lại những sai lệch do Ađam cũ gây nên, hầu cứu nhân loại khỏi vòng huỷ diệt...
/ 1854 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay A - Phương Cách Chiến Thắng Ma Quỷ Cám Dỗ

Tin mừng Mt 4: 1-11: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su như một Mô-sê Mới, lãnh đạo một cuộc Xuất Hành Mới. Người còn là hiện thân của dân Ít-ra-en Mới vào sa mạc sống lại kinh nghiệm của dân Ít-ra-en xưa trên núi Xi-nai (x Đnl 8,2-4)....
/ 1650 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay A - Cám dỗ trong cuộc đời Kitô hữu

Tin mừng Mt 4: 1–11: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Satan cám dỗ Chúa Giêsu trên ba cấp độ, nhưng với kết quả khác với lần nó cám dỗ bà Evà. Trong cám dỗ thứ nhất, khi Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày và đói, Satan nói với Chúa hãy biến đá thành bánh, nó cám dỗ Chúa hãy chăm sóc cho bản thân...