Clock-Time

Mt 4:12-17.23-25

/ 968 / Suy Niệm Hằng Ngày

Canh Tân Đời Sống Cá Nhân - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25  Trang Tin mừng theo Thánh Matthêu hôm nay miêu tả ngày đầu tiên Chúa Giêsu khởi sự sứ vụ loan báo Tin Mừng. Sau 30 năm sống âm thầm nơi làng quê Nagiarét, đúng lúc “thiên thời địa lợi”, Chúa Giêsu rời xa gia đình ra đi tung gieo hạt giống Nước trời. 

/ 895 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người.

/ 1205 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25  "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần" (Mt 3,1-2). Đó là lời khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ điệp quan trọng để cứu độ nhân trần, để mọi người nhờ tin vào Nước Trời mà có thái độ sống tích cực phù hợp với mầu nhiệm nước ấy.