Clock-Time

Mt 4:12-17.23-25

/ 2104 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25 Gio-an Tiền Hô - người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế - đã bị tống ngục. Điều này không làm cho Chúa Giê-su sợ hãi từ bỏ con đường Chúa Cha trao cho Người, nhưng Người tiếp tục hoạt động cách khác.

/ 1435 / Suy Niệm Hằng Ngày

Canh Tân Đời Sống Cá Nhân - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25  Trang Tin mừng theo Thánh Matthêu hôm nay miêu tả ngày đầu tiên Chúa Giêsu khởi sự sứ vụ loan báo Tin Mừng. Sau 30 năm sống âm thầm nơi làng quê Nagiarét, đúng lúc “thiên thời địa lợi”, Chúa Giêsu rời xa gia đình ra đi tung gieo hạt giống Nước trời. 

/ 1774 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25  "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần" (Mt 3,1-2). Đó là lời khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ điệp quan trọng để cứu độ nhân trần, để mọi người nhờ tin vào Nước Trời mà có thái độ sống tích cực phù hợp với mầu nhiệm nước ấy.