Clock-Time

Mt 5: 1-12

/ 507 / Suy Niệm Chúa Nhật

Các Thánh Là ai - Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12:  Các Thánh là những người có cuộc sống phản ảnh cuộc sống của Chúa Giêsu. Mỗi vị thánh đã họa lại trong cuộc đời mình một nét độc đáo của khuôn mặt Chúa Giêsu.
/ 201 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Các Thánh Nam Nữ

Tin mừng Mt 5: 1-12: Lễ trọng mừng hết thảy các thánh nam nữ hôm nay trình bày cho chúng ta thấy vinh quang huy hoàng của các ngài và phụng vụ muốn mời gọi chúng ta hãy sống trong hy vọng được phục sinh sau khi chết. 
/ 596 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12: Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân.
/ 318 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 1-12: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho các môn đệ, mà không phải chỉ riêng các môn đệ mà thôi, nhưng là tất cả những ai thành tâm thiện chí con đường vào Nước Trời. Con đường ấy được quen gọi là Tám Mối Phúc Thật.