Clock-Time

Mt 5: 1-12a

/ 1003 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12a: Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay cũng là cách chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công:

/ 605 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Mt 5: 1-12a: Bài Tin mừng đọc trong thánh lễ mừng Các Thánh Nam Nữ hôm nay, kể ra những người chiếm hữu được hạnh phúc chân thật trên Nước Trời, đó là những người khi sống ở trần thế, đã sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết thương người, có lòng trong sạch, và ăn ở thuận hòa và sẵn sàng "bị bách hại vì lẽ công chính"...
/ 1411 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A - Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các ngày lễ về các Thánh nói lên thành quả của ơn cứu độ.Mỗi vị Thánh được tôn phong hàng ngày là một bằng chứng sống động về sự thành công của ơn cứu độ.Các ngày lễ này có hai cao điểm:
/ 972 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12a: Bài Tin mừng đọc trong thánh lễ mừng Các Thánh Nam Nữ hôm nay, kể ra những người chiếm hữu được hạnh phúc chân thật trên Nước Trời, đó là những người khi sống ở trần thế, đã sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết thương người, có lòng trong sạch, và ăn ở thuận hòa và sẵn sàng "bị bách hại vì lẽ công chính"...
/ 1207 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12a: Trong ngày lễ kính các thánh, tham dự lễ nghi của Hội Thánh cách long trọng mừng kính các ngài, chúng ta nhận ra điều gì?...