Clock-Time

Mt 5: 13-16

/ 559 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 13-16: Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống của chúng ta, để dạy chúng ta trở thành một Ki-tô hữu “đích thực” đó là: muối và ánh sáng. 
/ 357 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 13-16: Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời
/ 584 / Suy Niệm Chúa Nhật

Muối Cho Đời Và Ánh Sáng Cho Trần Gian - Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 13-16: Bản chất việc tông đồ của họ là muối mặn ướp cho đời khỏi hư hỏng và là ánh sáng soi đường cho thế gian.