Clock-Time

Mt 5: 13-16

/ 837 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 13-16: Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống của chúng ta, để dạy chúng ta trở thành một Ki-tô hữu “đích thực” đó là: muối và ánh sáng. 
/ 1166 / Suy Niệm Chúa Nhật

Muối Cho Đời Và Ánh Sáng Cho Trần Gian - Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 13-16: Bản chất việc tông đồ của họ là muối mặn ướp cho đời khỏi hư hỏng và là ánh sáng soi đường cho thế gian.