Clock-Time

Mt 5: 17-37

/ 1081 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên A (Mt 5:17-37) - Lm Alfonsô

Chúng ta đang ở trong Bài Giảng trên núi. Hôm nay, chúng ta đi vào phân đoạn chính, có thể gọi bằng nhan đề “Sự công chính của Nước Trời hay là Sống như con cái của Chúa Cha”. Chúa Giêsu nói rõ cho những ai đang lắng nghe Người biết rằng “Đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để huỷ bỏ mà để kiện toàn”.
/ 1203 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật - Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên A (Mt 5:17-37) - Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Tình yêu chính là Luật Mới đã được Đức Giêsu công bố trong bài giảng trên núi: “Ta không đến để bãi bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn”, nghĩa là Đức Giêsu công bố lại ý hướng nguyên thuỷ của Thiên Chúa diễn tả qua Lề Luật, đó là Tình Yêu. Ngài muốn đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như bản thân mình”.
/ 919 / Chú Giải Kinh Thánh

Đến để hoàn tất - Chú Giải Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm A (Mt 5:17-37) - Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD Hot

Đoạn Tin Mừng Mt 5,17-37, được trích ra từ Bài Giảng Trên Núi (Mt 5 – 7), bài giảng đầu tiên trong năm bài giảng của Đức Giêsu theo cách soạn thảo của tác giả Tin Mừng thứ nhất. Nó được đặt liền sau trình thuật về Tám Mối Phúc (5,1-12) và lời công bố các môn đệ là “muối của trái đất và ánh sáng của trần gian” (5,13-16). Chủ đề về “sự công chính” nối kết Bải Giảng Trên Núi và nhiều bản văn khác trong Tin Mừng Mátthêu.
/ 1007 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên (Mt 5,17-37)

Anh em đã nghe  Luật dạy rằng : "Chớ ngoại tình Còn Thầy, Thầy bảo cho  anh em biết : ai nhìn người  phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với  người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất mộ phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục...

/ 1605 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên A (Mt 5:17-37) - GKGĐ GP Phú Cường

Tự do lựa chọn một quyết định và gánh trách nhiệm về quyết định của mình, đó là đặc tính căn bản làm cho con người khác biệt với mọi loài tạo vật khác. Nếu Thiên Chúa ban cho con người có tự do, là để họ dùng tự do ấy một cách đúng mức và để họ có trách nhiệm về những việc mình làm.
/ 1000 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Tự do và lề luật - Chúa Nhật Thường Niên 6 A (Mt 5:17-37) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu hoàn toàn tự do trước Lề Luật. Đó là tự do dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Nhờ cái chết tự do của Người Luật được hoàn thành và mọi tín hữu được trở nên công chính và tự do trong đức tin.
/ 2229 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên A - Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật

Tin mừng Mt 5: 17-37: Đức Giêsu công bố lại ý hướng nguyên thuỷ của Thiên Chúa diễn tả qua Lề Luật, đó là Tình Yêu. Ngài muốn đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.