Clock-Time

Mt 5: 20 - 26

/ 888 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Sống Công Chính Hơn Biệt Phái Và Luật Sĩ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 5: 20-26: Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, đó là phải công chính hơn những người biệt phái: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở  công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" 
/ 849 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: Bài Tin Mừng cũng mời gọi mỗi chúng ta sám hối liên tục trong cuộc đời. Bởi vì sự công chính mà chúng ta tưởng chừng mình đã có nhiều khi chưa phải là sự công chính mà Chúa muốn...
/ 1595 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”...
/ 2101 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B - Sống công chính hơn

Tin mừng Mt 5: 20-26: Chúa Giêsu nói: “Nếu sự công chính của anh em không vượt qua sự công chính của các luật sĩ và Pharisiêu, thì anh em không được vào Nước Trời”...