Clock-Time

Mt 5: 20-26

/ 1059 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 20-26: Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng....
/ 1404 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 20-26: Sự công chính mà Chúa dạy các môn đệ không phải chỉ là không xâm hại đến sự sống con người, mà còn là yêu thương, muốn điều tốt cho người anh em, không oán giận hay nguyền rủa anh em.
/ 1422 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Công Chính - Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên B

Tin Mừng Mt 5: 20-26: Ai khao khát sự công chính, thì người đó luôn khao khát thánh ý của Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa và thánh ý của Chúa mới đưa lại sự công chính thật sự. Ở đây, chúng ta đọc lại vài hàng suy niệm của Luigi Serenthà về Mối Phúc này, mà Martini đã trích dẫn lại: “Phúc cho những ai đói khát việc thực thi thánh ý Chúa...

/ 1561 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 20-26: Trang Tin mừng này mang đến một lời nhắc nhở rất kín kẽ và quyết liệt trong đời sống đạo. Trong hành trình đức tin, bài học về đức ái, sự bao dung và lòng vị tha luôn là một thách đố không nhỏ cho mọi tín hữu, kể cả hàng giáo sĩ và tu sĩ