Clock-Time

Mt 5: 27-32

/ 1275 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 27-32: Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. 
/ 1171 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trung Tín Tuyệt Đối - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần X Thường Niên C

Tin Mừng Mt 5: 27-32:  Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh về nguồn gốc của tội bất trung, ngoại tình là bởi những ánh nhìn không trong sạch; Cũng bởi những cái nhìn bất chính, Cũng bởi tình yêu méo mó qui kỷ, yêu cuồng sống vội