Clock-Time

Mt 5: 43-48

/ 2049 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”.
/ 1601 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - Yêu Kẻ Thù

Tin mừng Mt 5: 43-48:  “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ". Đây là giáo huấn độc đáo có một không hai trong nhân gian của Đức Giêsu về lòng nhân ái. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ" là một nghĩa cử anh hùng, một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự nhiên, vượt trên phản ứng thường tình của con người.
/ 1439 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48: Tin Mừng tha thứ mà Đức Giêsu mang đến trần gian còn là sự đòi buộc cho những ai muốn theo Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)...
/ 2688 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B - Hãy nên hoàn thiện

Tin mừng Mt 5: 43-48: Trang Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta sống Đức ái với tha nhân. Đặc biệt là với những người mình không ưa, không thích. Bình thường khi gặp một người mình thích...
/ 2229 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48: Tin Mừng tha thứ mà Đức Giêsu mang đến trần gian còn là sự đòi buộc cho những ai muốn theo Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)...